GIÁ THÉP MẠ KẼM HOÀ PHÁT THÁNG 6 NĂM 2016

Tin tức

GIÁ THÉP MẠ KẼM HOÀ PHÁT THÁNG 6 NĂM 2016

ĐẠI LÍ PHÂN PHỐI ỐNG THÉP ĐEN HOÀ PHÁT, ỐNG THÉP MẠ KẼM HOÀ PHÁT...TẠI MIỀN NAM

Công ty TNHH Thép Tổng chuyên cung cấp ống thép vuông đen, ống thép đen chữ nhật, ống thép vuông mạ kẽm nhúng nóng, ống thép chữ nhật mạ kẽm nhúng nóng,ống thép đen Hoà Phát, ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoà phát

Sau đây xin cập nhật bảng báo giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoà phát tháng 6 năm 2016. Xin lưu ý giá chỉ mang tính chất tham khảo, dành cho đơn vị bán lẻ. Để biết chính xác giá bán theo đơn hàng vui lòng liên hệ trực tiếp để được giá tốt nhất và chính xác nhất

1. BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG ĐEN HOÀ PHÁT THÁNG 6 NĂM 2016

  BẢNG BÁO GIÁ THÉP ĐEN TRÒN SẢN PHẨM HOÀ PHÁT 6/2016
  độ dày kg/c đg/kg đơn giá   độ dày kg/c đg/kg đơn giá   độ dày kg/c đg/kg đơn giá
Phi 21 1.0 ly 2.99 15,000 44,850 Phi 49 2.0 ly 13.64 14,300 195,052 Phi 90 2.8 ly 35.42 14,300             506,506
1.1 ly 3.27 15,000 49,050 2.5 ly 16.87 14,300 241,241 2.9 ly 36.65 14,300             524,095
1.2 ly 3.55 15,000 53,250 2.8 ly 18.77 14,300 268,411 3.0 ly 37.87 14,300             541,541
1.4 ly 4.1 15,000 61,500 2.9 ly 19.4 14,300 277,420 3.2 ly 40.3 14,300             576,290
1.5 ly 4.37 15,000 65,550 3.0 ly 20.02 14,300 286,286 3.5 ly 43.92 14,300             628,056
1.8 ly 5.17 14,500 74,965 3.2 ly 21.26 14,300 304,018 3.8 ly 47.51 14,300             679,393
2.0 ly 5.68 14,300 81,224 3.4 ly 22.49 14,300 321,607 4.0 ly 49.9 14,300             713,570
2.5 ly 7.76 14,300 110,968 3.8 ly 24.91 14,300 356,213 4.5 ly 55.8 14,500             809,100
  4.0 ly 26.1 14,300 373,230 5.0 ly 61.63 14,500             893,635
Phi 27 1.0 ly 3.8 15,000 57,000 4.5 ly 29.03 14,500 420,935 6.0 ly 73.07 14,500          1,059,515
1.1 ly 4.16 15,000 62,400 5.0 ly  32 14,500 462,405  
1.2 ly 4.52 15,000 67,800   Phi 101.6 2.5 ly 36.66 14,300             524,238
1.4 ly 5.23 15,000 78,450 Phi 60 1.1 ly 9.57 15,000 143,550 3.0 ly 43.766 14,300             625,854
1.5 ly 5.58 15,000 83,700 1.2 ly 10.42 15,000 149,006 3.5ly 50.802 14,300             726,469
1.8 ly 6.62 14,500 95,990 1.4 ly 12.12 15,000 181,800 4.0 ly 57.763 14,300             826,011
2.0 ly 7.29 14,300 104,247 1.5 ly 12.96 15,000 194,400                       -          
2.5 ly 8.93 14,300 127,699 1.8 ly 15.47 145,000 2,243,150 Phi 114 1.4 ly 23 15,000             345,000
3.0 ly 10.65 14,300 152,295 2.0 ly 17.13 14,300 244,959 1.8 ly 29.75 14,500             431,375
  2.5 ly 21.23 14,300 303,589 2.0 ly 33 14,300             471,900
Phi 34 1.0 ly 4.81 12,500 60,125 2.8 ly 23.66 14,300 338,338 2.4 ly 39.45 14,300             564,135
1.1 ly 5.27 12,500 65,875 2.9 ly 24.46 14,300 349,778 2.5 ly 41.06 14,300             587,158
1.2 ly 5.74 12,500 71,750 3.0 ly 25.26 14,300 361,218 2.8 ly 45.86 14,300             655,798
1.4 ly 6.65 12,500 83,125 3.5 ly 29.21 14,300 417,703 3.0 ly 49.05 14,300             701,415
1.5 ly 7.1 12,500 88,750 3.8 ly 31.54 14,300 451,022 3.8 ly 61.68 14,300             882,024
1.8 ly 8.44 14,500 122,380 4.0 ly 33.09 14,300 473,187 4.0 ly 64.81 14,300             926,783
2.0 ly 9.32 14,300 133,276 5.0 ly  40.62 14,500 588,990 4.5 ly 72.58 14,500          1,052,410
2.5 ly 11.47 14,300 164,021   5.0 ly 80.27 14,500          1,163,915
2.8 ly 12.72 14,300 181,896 Phi 76 1.1 ly 12.13 15,000 181,950 6.0 ly 95.44 14,500          1,383,880
3.0 ly 13.54 14,300 193,622 1.2 ly 13.21 15,000 198,150  
3.2 ly 14.35 14,300 205,205 1.4 ly 15.37 15,000 230,550 Phi 127 3.5 ly 63.86 14,300             913,198
  1.5 ly 16.45 15,000 246,750 4.0 ly 72.68 14,300          1,039,324
Phi 42 1.0 ly 6.1 15,000 91,500 1.8 ly 19.66 14,500 285,070          
1.1 ly 6.69 15,000 100,350 2.0 ly 21.78 143,000 3,114,540 Phi 141 3.96 ly 80.46 16,000          1,287,360
1.2 ly 7.28 15,000 109,200 2.5 ly 27.04 143,000 3,866,720 4.78 ly 96.54 16,000          1,544,640
1.4 ly 8.45 15,000 126,750 2.8 ly 30.16 143,000 4,312,880 5.16 ly 103.95 16,000          1,663,200
1.5 ly 9.03 15,000 135,450 2.9 ly 31.2 143,000 4,461,600 5.56 ly 111.66 16,000          1,786,560
1.8 ly 10.76 14,500 156,020 3.0 ly 32.23 143,000 4,608,890 6.35 ly 126.8 16,000          2,028,800
2.0 ly 11.9 14,300 170,170 3.2 ly 34.28 143,000 4,902,040  
2.5 ly 14.69 14,300 210,067 3.5 ly 37.34 143,000 5,339,620 Phi 168 3.96 ly 96.24 16,000          1,539,840
2.8 ly 16.32 14,300 233,376 3.8 ly 40.37 143,000 5,772,910 4.78 ly 115.62 16,000          1,849,920
3.0 ly 17.4 14,300 248,820 4.0 ly 42.38 143,000 745,888 5.16 124.56 16,000          1,992,960
3.2 ly 18.47 14,300 264,121 4.5 ly 47.34 14,500   5.56 133.86 16,000          2,141,760
3.5 ly 20.02 14,300 286,286 5.0 ly  52.23 14,500   6.35 ly 152.16 16,000          2,434,560
 
Phi 49 1.1 ly 7.65 15,000 114,750 Phi 90 1.4 ly 18.5 15,000   Phi 219 3.96 ly 126.06 16,000          2,016,960
1.2 ly 8.33 15,000 124,950 1.5 ly 19.27 15,000   4.78 151.56 16,000          2,424,960
1.4 ly 9.67 15,000 145,050 1.8 ly 23.04 14,500   5.16 163.32 16,000          2,613,120
1.5 ly 10.34 15,000 155,100 2.0 ly 25.54 14,300   5.56 175.68 16,000          2,810,880
1.8 ly 12.33 14,500 178,785 2.5 ly 31.74 14,300   6.35 199.86 16,000          3,197,760

2.BẢNG BÁO GIÁ ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG HOÀ PHÁT THÁNG 6/2016

ỐNG MẠ KẼM NHÚNG NÓNG SẢN PHẨM NGÀY  26/ 08/ 2015
  Qui cách T.L kg ĐG kg Đơn giá cây   Qui cách T.L kg ĐG kg Đơn giá cây
F21 1.6 ly 4.642      25,100             116,514 F 76 2.1 ly 22.851          21,100          482,156
1.9 ly 5.484      23,100             126,680 2.3 ly 24.958          21,100          526,614
2.1 ly 5.938      22,100             131,230 2.5 ly 27.04          21,100          570,544
2.3 ly 6.435      21,100             135,779 2.6 ly 28.08          21,100          592,488
2.6 ly 7.26      21,100             153,186 2.7 ly 29.14          21,100          614,854
  2.9 ly 31.368          21,100          661,865
F27 1.6 ly 5.933      25,100             148,918 3.2 ly 34.26          21,100          722,886
1.9 ly 6.961      23,100             160,799 3.6 ly 38.58          21,100          814,038
2.1 ly 7.704      21,100             162,554 4.0 ly 42.4          21,100          894,640
2.3 ly 8.286      21,100             174,835  
2.6 ly 9.36      21,100             197,496 F 90 2.1 ly 26.799          21,100          565,459
  2.3 ly 29.283          21,100          617,871
F34 1.6 ly 7.556      25,100             189,656 2.5 ly 31.74          21,100          669,714
1.9 ly 8.888      23,100             205,313 2.6 ly 32.97          21,100          695,667
2.1 ly 9.762      21,100             205,978 2.7 ly 34.22          21,100          722,042
2.3 ly 10.722      21,100             226,234 2.9 ly 36.828          21,100          777,071
2.5 ly 11.46      21,100             241,806 3.2 ly 40.32          21,100          850,752
2.6 ly 11.886      21,100             250,795 3.6 ly 45.14          21,100          952,454
2.9 ly 13.128      21,100             277,001 4.0 ly 50.22          21,100       1,059,642
3.2 ly 14.4      21,100             303,840 4.5 ly 55.8          21,100       1,177,380
F42 1.6 ly 9.617      21,100             202,919  
1.9 ly 11.335      21,100             239,169 F 114  2.5 ly 41.06          21,100          866,366
2.1 ly 12.467      21,100             263,054 2.7 ly 44.29          21,100          934,519
2.3 ly 13.56      21,100             286,116 2.9 ly 47.484          21,100       1,001,912
2.6 ly 15.24      21,100             321,564 3.0 ly 49.07          21,100       1,035,377
2.9 ly 16.87      21,100             355,957 3.2 ly 52.578          21,100       1,109,396
3.2 ly 18.6      21,100             392,460 3.6 ly 58.5          21,100       1,234,350
  4.0 ly 64.84          21,100       1,368,124
F49 1.6 ly 11      25,100             276,100 4.5 ly 73.2          21,100       1,544,520
1.9 ly 12.995      23,100             300,185 5.0 ly 80.638          21,100       1,701,462
2.1 ly 14.3      21,100             301,730  
2.3 ly 15.59      21,100             328,949 F 141.3 3.96 ly 80.46          22,000       1,770,120
2.5 ly 16.98      21,100             358,278 4.78 ly 96.54          22,000       2,123,880
2.6 ly 17.5      21,100             369,250 5.16 ly 103.95          22,000       2,286,900
2.7 ly 18.14      21,100             382,754 5.56 ly 111.66          22,000       2,456,520
2.9 ly 19.38      21,100             408,918 6.35 ly 126.8          22,000       2,789,600
3.2 ly 21.42      21,100             451,962  
3.6 ly 23.71      21,100             500,281 F 168 3.96 ly 96.24          22,000       2,117,280
  4.78 ly 115.62          22,000       2,543,640
F60 1.9 ly 16.3      23,100             376,530 5.16 ly 124.56          22,000       2,740,320
2.1 ly 17.97      21,100             379,167 5.56 ly 133.86          22,000       2,944,920
2.3 ly 19.612      21,100             413,813 6.35 ly 152.16          22,000       3,347,520
2.6 ly 22.158      21,100             467,534  
2.7 ly 22.85      21,100             482,135  F 219.1  3.96 ly 126.06          22,000       2,773,320
2.9 ly 24.48      21,100             516,528 4.78 ly 151.56          22,000       3,334,320
3.2 ly 26.861      21,100             566,767 5.16 ly 163.32          22,000       3,593,040
3.6 ly 30.18      21,100             636,798 5.56 ly 175.68          22,000       3,864,960
4.0 ly 33.1      21,100             698,410 6.35 ly 199.86          22,000       4,396,920
Dung sai trọng lượng và quy cách cho phép 5%, giá đã bao gồm VAT, Chưa vận chuyển

Công ty TNHH Thép Tổng

36 Quốc lộ 22, Ấp đông lân, Bà điểm , Hóc Môn, Tp.Hcm.

CN1: 678/92 HƯƠNG LỘ 80B, P. HIỆP THÀNH, QUẬN 12, TP HCM

T: 08 359 209 58- 08.3712 5778-0836202041-08.36202043  fax: 08 359 209 73

Hot: 090 678 1219

STK: 060120661437 Ngân hàng Sacombank-Chi nhánh Quận 12-PGD Trung Chánh

 

Các bài viết khác